top of page

            În perioada  6 – 10 martie 2023, la Liceul Teoretic ”Ioan Slavici ” s-a desfășurat Programul Național ”Săptămâna verde”,  care și-a propus să contribuie la dezvoltarea competențelor elevilor de investigare inter- și transdisciplinară a realității înconjurătoare și formarea de comportamente responsabile față de mediul înconjurător.

            Elevii au participat la diverse activități subordonate  domeniilor sugerate de Metodologia de organizare a programului ”Săptămâna verde”, precum: exploatarea iresponsabilă a resurselor naturale, poluarea, risipa alimentară, managementul deșeurilor, consumul și producția sustenabile, biodiversitatea, pădurile și viața terestră, apele și viața acvatică, catastrofele naturale, energia verde, justiția socială.

            Derularea acestor activități a presupus încheierea unor protocoale de colaborare cu diferite instituții și organizații cu atribuții în domeniul protecției mediului, locale și județene: UAT Panciu, DUSPI SERV – Panciu, Salubrizare și Servicii publice – Focșani S.A – Sucursala Apă-Canal Panciu, Agenția pentru Protecția Mediului, Agenția Națională pentru Arii Protejate Naturale, Garda de Mediu, Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice și Asociația pentru Dezvoltare Durabilă ”Focul Viu”.

            Activitățile desfășurate au imbrăcat diferite forme: dezbateri, jocuri de rol, photo voice, vizionări de documentare, teatru legislativ, plimbări în natură, ateliere verzi, târg de economie circulară  precum și vizite de documentare.

            Achizițiile obținute în urma participării elevilor la aceste acțiuni s-au reflectat în Flash mobul organizat în ultima zi a ”Săptămânii verzi”. Fiecare clasă a conceput câte un banner al cărui mesaj a concentrat o ECO ATITUDINE ce poate figura într-un ghid al cetățeanului responsabil.

            Mulțumirile noastre se îndreaptă către toți partenerii menționați anterior, colegilor – cadre didactice și nu numai, părinților implicați precum și ONG – ului ”Viitor Plus” care ne-a pus la dispoziție webinarii și resurse educaționale deosebite.

bottom of page