top of page

Centrul de Documentare și Informare

Centrul de documentare şi informare fundamentează nemijlocit deschiderea actului didactic spre noi situaţii de învăţare, prin promovarea unui instrumentar metodico – pedagogic inovator şi a unor perspective educaţionale necesar extensionale. Prin natura activităţilor ce se pot derula în cadrul său, centrul de documentare şi informare îşi propune deopotrivă să se constituie ca o determinantă a conjugării activităţii elevilor cu activitatea factorilor participativi la viaţa socială a comunităţii, exportând particularităţile intrinseci şcolii şi asimilând procesualitatea extrinsecă ei.

Centrul de documentare și informare este un spațiu de resurse pluridisciplinar în beneficiul elevilor, cadrelor didactice și al comunității care furnizează informații pe suporturi diferite. Este un loc de desfășurare a unor activități pedagogice și un loc de punere în practică a unor proiecte de animație culturală.

Funcțiile unui centru de documentare și informare:

  • de primire (elevi, cadre didactice, membri ai comunității)

  • de informare generală

  • de informare școlară și profesională

  • de relaționare cu parteneri externi instituției de învățământ

  • tehnică (gestiune de documente)

  • de incitare la lectura de plăcere

  • de animare culturală

  • pedagogică (inițiere în tehnicile de cercetare documentară)

Bibliotecar

Mihaela Loredana DRILEA 

Orar:
Luni-Vineri
8.00-16.00

bottom of page