top of page
Cover photo logo.webp

Liceul Teoretic "Ioan Slavici" a primit Acreditare Erasmus în domeniul Educație Școlară și în domeniul Educației și Formării Profesionale(VET) pentru perioada 2023-2027.

„Acreditarea Erasmus este un instrument destinat organizațiilor din domeniul educației și formării profesionale (EFP), al educației școlare și al educației adulților care doresc să inițieze activități de schimb și cooperare la nivel transfrontalier. Acordarea acreditării Erasmus confirmă faptul că solicitantul a elaborat un plan de punere în aplicare a unor activități de mobilitate de înaltă calitate, ca parte a unui efort mai amplu de a-și dezvolta organizația. Acest plan, denumit „planul Erasmus”, reprezintă o parte esențială a cererii de acreditare Erasmus”.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/ro/programme-guide/part-b/key-action-1/erasmus-accreditation-vet-school-adult

sigla erasmus+.png

Experiență și competențe profesionale prin practică europeană

2020-1-RO01-KA102-079614

 Liceul  Teoretic „Ioan Slavici”, Panciu,  este beneficiar al unei finanțări europene în valoare de 99 270 euro pentru implementarea proiectului Erasmus+, mobilități VET,  număr 2020-1-RO01-KA102-079614,  nume „Experiență și competențe profesionale prin practică europeană”, perioada implementare 2020-2021. 

I. SCOP PROIECT

Cresterea calității serviciilor de formare profesională inițială oferite de liceu elevilor de la profilul Real, specializarea Matematică-Informatică prin organizarea de mobilități în scop educațional în cooperare cu organizații internaționale. 

II.OBIECTIVE 

O1. Dobândirea de către 32 de elevi, profil Real, specializarea Matematică-Informatică, de competențe profesionale și abiliăți practice în acord cu noile cerințe ale pieții muncii, certificate european prin Europass Mobility, prin plasamente internaționale de practică pentru o mai bună orientare în carieră și inserție profesională;

O2. Îmbunătățirea competențelor personale și soft skills: lingvistice, interpersonale, interculturale, de lucru în echipă, civice, de cetățenie activă europeană prin mobilități transnaționale;

O3.Creșterea dimensiunii internaționale a liceului și promovarea lui prin parteneriat cu 7 instituții europene din Cipru și Portugalia;

 III. GRUP ȚINTĂ 

Câte 16 elevi și 3 rezerve din clasele a 10-a respectiv a 11-a, profil real, specializarea matematică-informatică, care susțin "Atestat de certificare a competențelor profesionale in informatică" la sfârșitul clasei a 12-a. 

IV. PARTENERI 

Două organizații intermediare din Portugalia respectiv din Cipru cu bogată experiență în proiecte europene, care vor asigura plasarea celor 32 de participanti in 5 firme de stagiu care să corespundă nevoilor de formare profesională ale participantilor.

bottom of page