top of page

Legi și acte normative aplicabile începând cu anul școlar 2023-2024

Pentru a vizualiza fișierele PDF în format fullscreen pe PC, apăsați pe „>>” din colțul din dreapta sus a fișierului și selectați „Presentation mode”.

LEGEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 198 / 4.07.2023

O R D I N privind aprobarea unor măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului național de învățământ preuniversitar și superior

O R D I N
privind aprobarea Metodologiei-cadru de acordare a burselor

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport pentru elevi

O R D I N
privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar

bottom of page