top of page

Despre L.T.I.S.

Primăria Orașului Panciu a inaugurat, pe 26.02.2016, Liceul Ioan Slavici, reabilitat și dotat în cadrul proiectului „EDU PANCIU – Proiect pentru extinderea, dotarea și reabilitarea Liceului «Ioan Slavici»”. Investiția, în valoare totală de 30.494.077,94 lei, a fost cofinanțată de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională. „EDU PANCIU reprezintă cel mai important proiect cu finanțare europeană implementat și finalizat de Primărie. Datorită acestuia, au fost construite două corpuri de clădiri noi, cu 16 laboratoare de specialitate, o sală multimedia destinată cursurilor interactive care utilizează tehnici moderne de predare și un teren de sport modern, cu gazon sintetic, unde se vor putea desfășura, în cele mai bune condiții, orele de educație fizică, precum și meciuri de fotbal, handbal sau tenis de câmp. La toate acestea se adaugă un observator astronomic, singurul din județul Vrancea, precum și Muzeul «Ioan Slavici»”, a declarat primarul Iulian Nica. Printre obiectivele urmărite de proiect se numără sporirea calității și atractivității procesului educațional în cadrul Liceului Teoretic „Ioan Slavici”, pentru a răspunde cerințelor europene în domeniul educației și formării, prin modernizarea infrastructurii și dotărilor; asigurarea bazei materiale necesare aplicării tehnicilor moderne de predare-învățare; sporirea accesului la informare și cunoaștere prin dezvoltarea competențelor și alfabetizarea digitală a elevilor; pregătirea pentru inserția pe piața muncii prin dezvoltarea competențelor cheie ale elevilor identificate în cadrul obiectivelor strategice europene în domeniul educației și formării profesionale. Datorită aceleiași investiții s-au reabilitat și rețelele exterioare de utilități, precum și dotarea camerei centralei, lucrări imperios necesare pentru asigurarea confortului elevilor și desfășurarea orelor de curs în condiții optime. „Beneficiarii direcți ai proiectului EDU PANCIU sunt cei peste 600 de elevi ai Liceului «Ioan Slavici», inclusiv cei aparținând grupurilor de populație dezavantajate, respectiv 272 de elevi din mediul rural. Aceștia vor avea ocazia să învețe în cel mai modern liceu din județul Vrancea și chiar din Moldova, un liceu cu dotări de ultimă generație, la standarde europene. EDU PANCIU reprezintă nu numai un vis împlinit pentru elevi și profesori, ci și o promisiune concretizată de către Primăria Orașului Panciu, pentru care învățământul a fost, este și va fi un domeniu prioritar. Investind în educația copiilor noștri nu facem altceva decât să investim în viitorul lor și al comunității noastre, deoarece avem nevoie de oameni bine pregătiți care să continue, peste ani, munca începută de noi”, a precizat primarul Iulian Nica. În cadrul acestui proiect, Liceul Teoretic „Ioan Slavici” a fost dotat cu 16 laboratoare de specialitate, respectiv două laboratoare de matematică și câte unul pentru limba română, limbi moderne, informatică, biologie, chimie, fizică, științe economice, contabilitate, fizică-chimie, științe socio-umane, istorie, geografie și astronomie (cameră telescop). În cadrul aceluiași proiect au fost achiziționate și dotările aferente laboratoarelor și sălii multimedia.

Viziune

Actul de educație nu poate genera rezultate performante dacă el însuși nu este performant. O unitate de învățământ trebuie sa-și dorească să fie prestigioasă. Or, prestigiul este dat de capacitatea acesteia de a crea valori sociale. Orice elev bine pregătit este o valoare socială câștigată și prin aceasta actul de educație devine performant!

Misiune

Misiunea Liceului Teoretic Ioan Slavici este aceea de a educa elevul valorificându-i în mod optim potenţialul, astfel încât acesta să obţină competenţele şi abilităţile necesare de a se insera în procesualitatea socială şi de a performa. Pentru aceasta, instituţia de învăţământ trebuie ea însăşi să se perfecteze, căutând să răspundă cât mai bine nevoilor contextualizate de cadrul social, economic şi politic al prezentului. Şcoala trebuie să fie o entitate vie, flexibilă, inovatoare, competitivă, racordată la schimbările pluridimensionale ale vieţii şi pregătită să ofere un act didactic performant structurat pe aşteptările şi nevoile beneficiarului.

Niveluri de școlarizare
  • Gimnazial (V-VIII) cu autorizare de funcționare din anul școlar 2011- 2012 și acreditare definitivă din anul școlar 2016-2017.

  • Liceal (IX-XII):

- filieră teoretică, profilurile Real și Uman, specializările Matematică-Informatică, Științele Naturii, Filologie și Științe Sociale

- filieră tehnologică, profil Servicii, specializarea Tehnician în activități economice

Scurt istoric

1947 – înființarea instituției ca liceu cu 8 clase (V – XII);

1948 – după modelul sovietic, liceul devine Şcoala Medie Panciu cu funcționare în actualul local al Primăriei orașului Panciu;

1951-1955 – construirea localului propriu – actualul Liceu Tehnologic Al. I. Cuza – Panciu;

1960-1963 – construirea actualei clădiri a liceului;

1948-1953 – funcționarea cu şcolarizare de 4 ani (clasele VIII-XI);

1953-1957 – funcționarea cu şcolarizare de 3 ani (clasele VIII-X );

1957-1965 – funcționarea ca şcoală medie de 11 ani, cu denumirea Şcoala Medie Mixtă Panciu;

1965 – funcționarea ca liceu cu durata de școlarizare de 11 ani sub denumirea – Liceul Teoretic Ioan Slavici – Panciu;

1969 – prima promoție de liceu;

1979-1990 – funcționarea cu profil agro-industrial;

1990 – revenirea la profilul teoretic;

2005 – reabilitarea capitală a clădirii;

2008 – înființarea, în cadrul liceului, a Centrului de Documentare și Informare;

2011 – obținerea autorizării de funcționare pentru ciclul gimnazial de studii și înființarea Cabinetului Fonetic de Limbi Moderne;

2012 – inițierea proiectului investițional privind extinderea, reabilitarea și dotarea Liceului Teoretic Ioan Slavici - EDU Panciu;

2016 – finalizarea proiectului de extindere, reabilitare și dotare a liceului - EDU Panciu – Educație și cunoaștere;

2016 – obținerea autorizării de funcționare pentru specializarea Științe Sociale – Profil Uman;

2017 – obținerea acreditării pentru nivelul gimnazial de studii.

bottom of page