top of page

Școală de vară pentru elevii de clasele a X-a și a XI-a 2024

Dragi Elevi,


Avem plăcerea de a vă invita să participați la școala de vară (gratuită!) Sport Summer University_SUS, organizată de Facultatea de Educație Fizică și Sport din Galați, în perioada 15.07 - 28.07.2024

Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați a câștigat în cadrul Schemei de Granturi competitive pentru Universități, Programe de vară de tip punte (SGCU-PV) - ROSE proiectul intitulat: Sport Summer University_SUS

Prin intermediul acestui proiect 50 elevi/an, absolvenți de clasa a X-a și a Xl-a, vor avea ocazia să participe, timp de 2 săptămâni, la un program educațional, în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, ce cuprinde:

cursuri și ateliere de lucru orientate spre subiecte din domeniul Kinetoterapiei și Educației fizice (Igienă și prim ajutor, Sportul altfel);

consiliere profesională și orientare în alegerea profesiei;

activități sportiv — recreative;

activități culturale (cinema 3D, teatru, etc);

cazarea și masa - în campusul universității.

Proiectul se adresează elevilor proveniți din licee eligibile în cadrul programului ROSE, din regiunea Sud-Est, aflați în următoarele situații (dar nu exclusiv):

•          au media ultimului an absolvit de minim 7.00 (șapte) și îndeplinesc cel puțin una din următoarele cerințe:

o provin din familii cu venituri mici;

o sunt istoric discriminați pe baza etniei (inclusiv romi);

o trăiesc în zone rurale sau alte zone în care nu există școli în proximitate;

o au unul sau ambii părinți care lucrează în străinătate sau orfani;

o au cerințe educaționale speciale.

În afara programului educațional, ce cuprinde activități formale și non-formale, elevii selectați vor beneficia gratuit de diferite materiale suport (rucsac, materiale de birotică, echipament sport, etc.).

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII*:

1.     Formular înscriere grup țintă (formular tipizat - Anexa 1);

2.      Copie carte de identitate a elevului,

3.      Copie carte de identitate a părintelui/tutore/aparținător legal/curator

4.      Adeverință de elev semnată de directorului liceului în care să fie precizată media anului anterior absolvit, respectiv 2022/2023. În cazul în care de la un liceu provin mai mulți elevi, se acceptă eliberarea unei adeverințe comune de apartenență la liceu.

5.      Declarația pe proprie răspundere cu privire la evitarea dublei finanțări (formular tipizat - Anexa 2);

6.      Acord participare pentru părinți (formular tipizat - Anexa 3);

7.      Acord de consimțământ privind prelucrarea datelor personale_elev (formular tipizat- Anexa 4);

8.      Acord de consimțământ privind prelucrarea datelor personale_părinte (formular tipizat- Anexa 5);

9.      Declarație proprie răspundere_părinți (formular tipizat - Anexa 6);

10.     Drepturile și obligațiile elevului participant (formular tipizat - Anexa 7);

Se adaugă documentele justificative (unde este cazul) privind încadrarea elevului în una din situațiile eligibile în cadrul proiectului:

•          provine din familii cu venituri mici - Adeverință eliberată de unitatea de învățământ care atestă faptul că elevul îndeplinește condițiile pentru acordarea unei burse de ajutor social sau alt document justificativ, și/sau Declarație pe propria răspundere a tutorelui/părintelui, care să ateste faptul că venitul net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, este mai mic de 50% din salariul minim net pe economie (2.080 lei net, calculat la 1.01.2024) - formular tipizat;

•          are unul sau ambii părinți care lucrează în străinătate - Declarație pe propria răspundere a părintelui/tutorelui - formular tipizat

•          sunt istoric discriminați pe baza etniei (inclusiv romi) - document justificativ privind apartenența la etnia declarată;

•             au cerințe educaționale speciale - Adeverință medicală

Notă: Formularele care compun dosarul (anexele) vor fi listate, completate de mână și semnate. Ulterior se scanează formularele completate și documentele justificative (individual) și se denumesc. Folder-ul poartă nr proiectului, numele elevului si localitatea (ex: 318_ Maria Popescu- Tecuci), se arhivează și se transmite la adresa: rose318.fefs@gmail.com

Atenție!! Dosarele sunt verificate pentru conformitate de către profesorul desemnat de liceu. Dosarele incomplete sau cu formularele necompletate vor fi eliminate (vom comunica cu ajutorul telefonului și a adresei de email)!


CALENDAR DE ÎNSCRIERE - 2023

Depunerea electronică a dosarelor

20 mai - 26 mai, ora 12.00

Evaluarea dosarelor

27 mai - 29 mai

Rezultatele parțiale ale selecției

29 mai, ora 20.00

Rezultatele finale

3 iunie, ora 16.00

 

Detalii suplimentare se pot obține la:

Expert diseminare și parteneriate

Telefon: 0740 915960

* toate formularele necesare înscrierii pot fi consultate pe adresa https://www.fefs.ugal.ro/index.php/ro/cercetare/proiecte/rose-sport-summer-university-sus
108 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate

Comments


Abonează-te pentru a fi la curent cu ultimele anunțuri!

Vă mulțumim pentru abonare!

bottom of page